Celkový pohľad na vybagrované podložie cesty

Stav k 07.09.2012