Pohľad z provizórnej prístupovej cesty k domom

Stav k 07.09.2012