Spevňovanie ľavej strany svahu cesty

Stav k 25.09.2012