Pohľad na ťažkú techniku pri práci

Stav k 25.09.2012