in

Slávnosť hliny v Modre: V znamení 130 rokov Slovenskej ľudovej majoliky

Prvý septembrový víkend (5. -7. september 2013) Modra opäť ožije keramikou. Piaty ročník Slávnosti hliny bude v znamení 130 rokov Slovenskej ľudovej majoliky.

slavnost_hlinyVýrobni a majstrom keramiky bude venovaný odborný seminár 130. výročie Slovenskej ľudovej majoliky, keramické učilištia v strednej Európe a výstavy Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky a Keramický majster Rudolf Barčík v hoteli Majolika v Modre. Odbornú časť bude sprevádzať keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom. Novinkou tohtoročnej Slávnosti hliny bude špeciálna prezentácia prác Slovenskej ľudovej majoliky, ukážky umenia s výkladom a keramická ulička. Súčasťou programu budú tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže a zábavné aktivity. Podrobný program je nájdete nižšie. Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

PROGRAM

Piatok, 6. september 2013
HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici
17.00 Slávnostné otvorenie hrnčiarskeho jarmoku
17.30 Romanika (spev, gitara, kontrabas)
19.00 Sendreiovci – Kokavakere Lavutara (rómska skupina)
20.30 Banda (slovenská world-music skupina)

Sobota, 7. september 2013
HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici
9.30 Otvorenie jarmoku
10.00 Trio GreJaDo (violončelo, gitara, flauta)
11.30 Detský folklórny súbor Magdalénka
12.30 Pósfa zenekar(maďarská folklórna skupina)
14.00 Bábkové divadlo
15.30 Ľudová hudba BANDA
17.00 Balkansambel (balkánske rytmy)
19.00 Hrnčiarska „labovka“ ukončenie jarmoku a alegorický hrnčiarsky sprievod, ktorý sa začína na Súkenníckej ulici a končí pri soche sv. Floriána
21.00 Hrnčiarsky bál (do tanca hrá Ľudová hudba BANDA)

VÝSTAVY
Výstavy budú prístupné 5. – 7. septembra 2013 od 10.00 do 18.00 hod.

Štvrtok, 5. september 2013
17.00 Otvorenie výstavy Keramický majster Rudolf Barčík, Horná brána, Štúrova 128
18.00 Otvorenie výstavy Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky, výstavné priestory SNM-Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 84

Piatok, 6. september 2013
9.00 – 14.00 Odborný seminár na tému „130. výročie Slovenskej ľudovej majoliky, keramické učilištia v strednej Európe, Hotel Majolika, Súkennícka 41

Usporiadateľmi a partnermi podujatia sú: Modranská beseda, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovenská ľudová majolika, Hotel Majolika, OZ Kraľovan a Modranskí keramikári. Podujatie bolo podporené z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

What do you think?

Bažant kinematograf v Modre

Alternatíva opäť nesklamala