in

Spomienka venovaná Štúrovcom

Chladné piatkové popoludnie sa nieslo v atmosfére hlbokých spomienok. Evanjelický kostol slovami zúčastnených, oživil velikánov slovenského národa, Karola a Ľudovíta Štúra. Slávnostný príhovor v mene Pavla Freša, ako aj primátorky Hany Hlubockej, pripomenul nespochybniteľný prínos osobnosti Štúrovcov. Súčasťou programu v kostole, bol aj recitál básne Vojtecha Mihálika – Pri Štúrovskom hrobe. K záveru tejto časti programu, sa kostol ozýval spevom všetkých návštevníkov.

Tvár podujatia tak získala na rozmanitosti výrazov. Pochmúrnosť, nostalgia, rešpekt, či úcta. Štúrovci priniesli obete pre našu slobodu, a táto spomienka nám pripomenula váhu ich myšlienok. Mesto Modra sa síce stalo miestom ich posledného odpočinku, no rovnako aj miestom ich pôsobenia a žitia. Ak by mohli prehovoriť dnes zrejme by ich nadchla skutočnosť, že Modra nimi žije dodnes, a ich význam uctieva mnohými formami.

Po položení vencov na priečelie budovy starej fary, sa pietny sprievod v zástupe odobral ku cintorínu, kde sa program ukončil. Účasť bola priemerná, absentovalo však vekovo mladšie zastúpenie návštevníkov. Duch akcie, spolu s počasím lákal k depresívnym náladám. Spomienka však nemala vyvolať smútok. Práve naopak. Podujatie viedlo k posmeleniu, aby sme sa stali príkladom pre mnohé generácie, a vážili si slobodu človeka. Veď predsa tak to vraveli aj Štúrovci.

(Text a foto: Lucia Mandincová)

What do you think?

Človek robí šaty…

Novoročný príhovor primátorky mesta