in ,

Štúrova jesenná dumka

V piatkový predvečer jesennej dumky som sedela v kaviarni Shtoor na Obchodnej a vravela som si, aké trefné by bolo prepojenie  tohto podujatia s príznačným menom kaviarne. A keď som v sobotu poobede dorazila na nádvorie múzea L. Štúra,  na recepcii ma privítali už vopred známe šálky kávy so „shtoorovským“ logom. Sychravé počasie nútilo k patetickosti, no cieľ podujatia  bol presne opačný. Prečo pochmúrne klásť kvety k hrobom a upadať do hmlistých spomienok? Štúrovská jesenná dumka priniesla oveľa viac ako holé historické fakty.

Jesenná dumka aneb Štúra pripomínaňja  je podujatím , ktoré prinieslo štúrovské posolstvá, a zaujímavé poznatky zo života tejto veľavýznamnej osobnosti. Pre podujatie, bola tohtoročná jeseň premiérou. Do priestorov múzea, s cieľom dozvedieť sa viac o našej histórii, prišli takmer všetky vekové kategórie. Zvedavosť bola namieste. Program podujatia organizátori poistili pestrosťou. Zainteresovaní  sa odeli do dobových kostýmov, ktorými pripomenuli elitný dobový štýl z polovice 19.-teho storočia.  Súčasťou podujatia bola aj propagácia akcie na bričke ťahanej koňmi. Pre verejnosť boli otvorené expozície múzea so štúrovskou tematikou, a mladí umelci prispeli svojou kreativitou, ktorej sa nekládli medze. Vystavované boli rôzne umelecké formy , objektové inštalácie, maľby či  fotografie.  Nasledujúcim bodom programu bola premiéra filmu študentov VŠMU s názvom „Posledné dni Ľudovíta Štúra“, ktorý režíroval Csaba Molnár. Premietanie sa avšak nevyhlo technickým problémom, a diváci sa na oplátku nevyhýbali úsmevným uštipačným komentárom. Našťastie táto „premiéra“ nebola skutočnou slovenskou premiérou. Film sa nakoniec podarilo úspešne prehrať z druhého CD, a všetko naďalej pokračovalo v úplnom poriadku.

Myslím, že jedným z najvýznamnejších artiklov podujatia bola diskusia časopisu týždeň, hlavne ak sa pozrieme na vážnosť diskutujúcich. Prezentovali sa tu mená ako Pavol Frešo (Bratislavský župan), Marián Tkáč (Matica Slovenská), István Kollai (Maďarský kultúrny inštitút), Dušan Škvarna (Univerzita Mateja Bela), pod  dohľadom moderátora  Juraja Kušnierika.  Táto diverzita zoskupenia pridala na pozoruhodnosti názorov. Do diskusie sa mohli zapojiť aj prísediaci návštevníci, čo opätovne dodalo heterogénnosť  pohľadu na štúrovskú tematiku.  Interakcia s publikom bola príjemným spestrením. Vynárali sa otázky mystifikácie  slovenskej histórie, a dialógy zachádzali do rôznych smerov.

Nie menej atraktívnym bolo hlasné čítanie v priestoroch starej radnice, ktoré za zvuku huslí prednášal  Štefan Bučko.  Prostredníctvom jeho slov sme sa vrátili do čias ľubozvučnej štúrovskej slovenčiny. Po čítaní nasledoval kultúrny program v priestoroch mestskej pivnice. Tu sa predstavila world music skupina Banda. Kapela  vychádza z autentických ľudových koreňov slovenského folklóru. Preto výber tohto hudobného zoskupenia, ako aj štruktúra celého programu akcie, bola zvolená viac než vhodne.

Modru určite toto podujatie potešilo, a za zásluhy môžeme poďakovať Modranskému okrášľovaciemu spolku. Len tak ďalej.

Fotogaléria:

Video:

Text a foto: Lucia Mandincová. Video: Braňo Macháč

What do you think?

Jablkové hodovanie 2011

Župnú olympiádu vyhrali seniori z Modry