in , ,

Sviatok sv. Floriána v Pezinku

V nedeľu 5. mája 2013 oslavovali Pezinský hasiči sviatok svätého Floriána. Pri tejto príležitosti pripravili obyvateľom mesta zaujímavý program. Svätý Florián, katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii. Roku 304 sa postavil na obranu v Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns. Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne utopený vo vodách Enns.

Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni.

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

Celá akcia začala cca 14-tej hodine slávnostným sprievodom od Požiarnej zbrojnice (Hasičská ul.). V ňom bolo vidieť nielen samotných hasičov, ale aj zástupcov zložiek Záchranného zdravotného systému a Polície. Po príhovore primátora mesta Pezinok Olivera Solgu, slovo prevzal riaditeľ OR HaZZ v Pezinku plk. Emil Moťovský. Po ňom sa ujal slova nový riaditeľ Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku Milan Čech. Po nich nasledovala ukážka požiarnych, policajných a zdravotníckych zásahov. Verte, že bolo na čo pozerať. O príjemnú atmosféru sa starala skupina Funny Fellows. Ale viac už v priloženom videozázname. Text a foto: Branislav Macháč.

Fotogaléria:

Videopríloha:

What do you think?

Musica Sacra 2013

Kráľovské hodovanie 2013