Sprievod a zároveň prehliadka techniky počas podujatia.