Koordinácia spolupráce hasičov, záchranárov a polície.