in

Tohtoročné Fašiangy v Modre opäť v znamení kulinárskej súťaže Modranská kapustnica

K obdobiu fašiangov neodmysliteľne patrí podujatie Fašiangy v Modre. V rámci neho sa uskutoční aj obľúbená súťaž vo varení – Modranská kapustnica.

Podujatie sa bude konať v sobotu 1. marca 2014, od 9.00 hodiny ráno pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra v Modre. Priestor ponúkne všetko vybavenie, vrátane parkovania, dodávky vody a elektriny. V budove KDĽŠ bude počas dňa prebiehať sprievodný program pre deti a rodičov, ako aj tradičná ochutnávka vín spolku Vincúr. Pri jazierku si môžete zakúpiť voňavé zabíjačkové špeciality.

Dodržiavanie pravidiel súťaže bude sledovať odborná porota a ochutnávanie odštartuje na pravé poludnie o 12.00. Príďte stráviť príjemné chvíle so svojimi blízkymi v Modre na tradičnom celodennom podujatí, ktoré spája pobyt na čerstvom vzduchu, dobrú náladu s vôňou dobrého jedla.

Informácie pre súťažiacich vo varení kapustnice
Miesto konania: Modra, priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra, Sokolská 8
Deň konania: 1. marca 2014 – v rámci podujatia FAŠIANGY V MODRE 2014
Prihlášky: do stredy 26. februára 2014 (kancelária MsKS Modra, Sokolská 8)
Doba varenia: 9.00 h. – 12.00 h.
Začiatok ochutnávky: od 12.00 h.
Vyhodnotenie: 14.00 h.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Návštevníci podujatia:

 • podmienkou pre vstup na podujatie a degustáciu kapustníc je zakúpenie vstupenky v deň konania podujatia Modranská kapustnica 2014
 • predaj vstupeniek bude prebiehať od 9.00 h. v priestoroch Kultúrneho domu Ľ. Štúra v Modre (KDĽŠ Modra). Cena vstupenky: 2 €
 • návštevník k zakúpenej vstupenke dostane misku (1x) a lyžicu (1x)
 • vstupenkou návštevník hodnotí najlepšiu kapustnicu

Súťažné družstvá:

 • zloženie družstva: max. 4 členovia
 • kapustnica sa varí výlučne na dreve
 • kapustnica sa musí variť priamo na mieste konania súťaže
 • varí sa za každého počasia
 • nie je povolené začať s ochutnávkou súťažných kapustníc skôr než o 12.00 h.
 • súťažné družstvá nesmú ponúkať navarené kapustnice návštevníkom bez platnej vstupenky.

Každé družstvo si zabezpečí:

 • technické zázemie (veľký kotol, sekera, stôl a pod.)
 • 1 družstvo = 1 kotol (minimálne 25 litrový)
 • vlastné suroviny k vareniu
 • nie je dovolené používať predvarené suroviny
 • plech pod kotol (zabránenie znečistenia plochy)

Organizátor zabezpečí:

 • naberačku v objeme 1,18 dcl
 • 1 naberačka = 1 degustačná porcia
 • drevo do kotlov
 • päť pecňov krájaného chleba
 • nádoby na hodnotiace vstupenky

Hodnotenie kapustnice
Návštevníci: po degustácii vhodí návštevník vstupenku do nádoby družstva s kapustnicou, ktorú považuje za najlepšiu. Vyhráva družstvo, ktoré nazbiera najviac hodnotiacich vstupeniek. Návštevníci určujú iba jedného absolútneho víťaza.
Odborná porota: zdegustuje kapustnice všetkých družstiev. Porota hodnotí chuť, použité suroviny, prípravu a celkový dojem. Členovia poroty udelia prvé tri miesta pre súťažiacich – ceny poroty.

Zdroj: MsKS Modra

What do you think?

Za PET fľaše multifunkčné ihrisko

Do Modry aj tento rok zavíta obľúbený divadelný festival Modranský grnák