in , ,

Týždeň kultúrneho dedičstva v Modre

Modra sa v dňoch 17. – 23. septembra 2012, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva zapojila medzi ďalšie členské štáty EÚ, a tým sprístupnila svoje pamiatky. Počas tohto týždňa sa odohrala séria prednášok, seminárov a samozrejme diskusií. V krátkosti Vám teda zhrnieme, aký program priniesli jednotlivé dni.

Pondelňajším podvečerom sa slávnostne otvorili Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Modre. Tóny vážnej hudby striedali vsuvky čítania z najstaršej knihy o Modre. Autor Ján Juraj Schreiber, bývalý mešťanosta v podaní pána Fedora Malíka, zaviedol návštevníkov v myšlienkach na potulky bránami slobodného kráľovského mesta Modry.

Utorok bol dňom modranskej radnice, ktorá otvorila svoje brány pre všetkých. Konala sa v nej diskusia s odborníkmi nielen o histórii mestského domu, ale aj o plánoch ohľadom pripravovanej rekonštrukcie. Na záver sa predstavilo ochotnícke divadlo s netradičným vystúpením zasadania mestskej rady. Okrem toho ste mohli nazrieť do radničných priestorov, v ktorých boli inštalované výstavy rôznych umelcov, fotografov i sochárov.

Stredajšie popoludnie bolo venované modranskému chotáru. Vinári a vinohradníci z Modry si zaspomínali na svoju mladosť, podelili sa o svoje skúsenosti, myšlienky a pocity a počas moderovanej diskusie slovne objali svoj rodný kraj.

Štvrtok bol venovaný územným plánom a mestskej pamiatkovej zóne, keď sa diskutovalo o potrebe odborného prístupu pri plánovaní územia a ochrane kultúrneho dedičstva našich predkov. Proces záchrany kultúrneho dedičstva bol predstavený na najstaršej pamiatke Modry – gotickom kostole Sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, na ktorom sa počas prebiehajúcej celkovej obnovy a výskumných prácach objavili viaceré hodnotné výmaľby interiérov.

Piatkové popoludnie bolo dňom modranských hradieb. Počas seminára predniesli odborníci témy týkajúce sa vývoja opevnenia, problematiky obnovy, prezentácie a možností využitia hradieb pre cestovný ruch. Predstavili sa aj profesori a študenti FA STU BA, ktorí v rámci semestrálnej práce dokumentovali a digitalizovali hradobný systém Modry a robili overovacie štúdie využitia objektov mestského opevnenia.

Sobota sa niesla v duchu benefície. V Kostole Sv. Štefana Kráľa sa rozozneli tóny organovej hudby v podaní pána Martina Baka – titulárneho organistu katedrály Dómu Sv. Martina v Bratislave. Počas hodinového koncertu odzneli skladby slávnych autorov, akými sú Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Brahms. Záverečná skladba bola voľnou improvizáciou na tému modranské víno. Výťažok z koncertu bude použitý na obnovu najstaršej pamiatky v Modre – Kostola Sv. Jána Krstiteľa.

Kompletnú fotogalériu nájdete na tomto odkaze. (Text: Andrea Bachorecová, Foto a Video:  Branislav Macháč)

Fotogaléria:

 

 

 

 

Videopríloha:

 

What do you think?

Stav k 25.09.2012

Rekonštrukcia cesty vo Vinosadoch

Vinobranie Modra