in

Udelenie Ceny mesta Modra

Dňa 11. 9. 2012 sa o 17-tej hodine, v Mestskom kultúrnom stredisku v Modre, konalo 23. Mestské zastupiteľstvo. Išlo o schválenie udelenia Ceny mesta poslancami MsZ. Navrhovateľmi ocenenia bola Kultúrna komisia zriadená popri Mestskom zastupiteľstve. Tá sa uzniesla na dvoch menách. A síce Kataríne Machatovej, za príkladnú dobrovoľnícku prácu pri obnove Kostola sv. Jána Krstiteľa a Ľudovítovi Ďureje, za celoživotné dielo, šírenie a propagáciu keramických tradícií. Obe mená navrhované na udelenie Ceny mesta, napokon zastupiteľstvo svojim hlasovaním jednohlasne schválilo.

Samotné odovzdanie ceny prebehne v piatok (14. 9. 2012), o 20.00 hod., v Nemeckom evanjelickom kostole. Počas tejto slávnosti odohrá koncert skupina Junior Brass Quintet.

Fotogaléria:

What do you think?

Fotoreport z Alternatívy v Drevone

Modru rozozvučal Gospel