in

V Modre, pre dobrú vec záchrany a obnovy, opäť na chvíľu ožije miestny sirotinec

Občianske združenie Modranská Beseda Vás pozýva na Deň sirotinca. Kedy a kde? 21. septembera 2013, v Evanjelickom sirotinci na Vajanského ul. v Modre.

Tento deň je venovaný projektu obnovy prvého sirotinca na Slovensku, ktorý má za sebou už 100 rokov. Počas tohto dňa získa laická i odborná verejnosť informácie o projekte formou návštevy tohto objektu, ktorý býva štandardne pre verejnosť zatvorený. Táto budova ožije svojou históriou v záujme svojej budúcnosti.

IMG_1657

PROGRAM PODUJATIA

Sobota 21. september 2013

Odborný semeninár v hoteli Majolika na Súkeníckej ulici v Modre
09.00    Otvorenie seminára a príhovor prof. akad. arch. Ing. arch. Jána Bahnu
09.10    Život a dielo architekta Dušana Jurkoviča:  prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.
09.40    Architekt Dušan Jurkovič a Modra: Ing. arch. Ivan Jamnický
10.00    Prestávka
10.10    Samuel Zoch a jeho doba: PhDr. Alena Bartlová, CSc.
10.40    Jurkovičovo působení v Brně 1899-1919: PhDr. Alena Krkošková
11.10    Posolstvo architektúry Dušana Jurkoviča:  prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
11.30    Evanjelickí farári – od myšlienky k činom:  ThDr. Ivan Tóth
11.50    Spomienky na obdobie sirotinca: Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc.
Starostlivosť o deti v náhradných rodinách: Michal Makovník

Program v budove a areáli sirotinca
10.00    Park hrania a oddychu pre deti, tvorivé dielne a hry v sirotinci
13.00    Obed – z kuchyne Sirotinca
14.00    Otvorenie výstav
15.00    Divadlo PIKI: Pes (prí)tulák, bábkové predstavenie pre deti
16.30    Fats Jazz Band
18.30    Kuštárovci
20.30    Preßburger Klezmer Band

Sprievodný program
15.00    Vychádzka po stavbách a pamiatkach Dušana Jurkoviča v Modre
17.00    Workshop (budúcnosť sirotinca a dielo Dušana Jurkoviča v Modre)

Od 10.00 hod. pravidelné prehliadky sirotinca.
Zbierka na obnovu sirotinca – burza koláčov.
Knihy z Domova použitých kníh pre návštevníkov modranského sirotinca.

Nedeľa 22. september 2013
09.30    Slávnostné služby Božie – kazateľ Mgr. Ján Hroboň, evanjelický farár Bratislava – Dúbravka.

Modranskému sirotincu môžete pomôcť aj formou príspevku, a to:
1. Choďte na stránku www.dakujeme.sme.sk.
2. Kliknite na ikonu vpravo s názvom: 100 000 eur od Nadácie VÚB.
3. Medzi príbehmi nájdite a otvorte: Modranská Beseda: Nový príbeh pre sirotinec.
4. Kliknite na: Chcem darovať.
5. Vyplňte formulár a kliknite na: Darovať.

Použiť môžete aj priamy link k príbehu: http://dakujeme.sme.sk/vyzva/714/modranska-beseda-novy-pribeh-pre-sirotinec

Za podporu ďakuje OZ Modranská Beseda, info@modranska-beseda.sk.

What do you think?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 budú o pamiatkach duchovného života

Modranské vinobranie 2013