in

Vernisáž výstavy „Pohľady troch autoriek“ v modranskej radnici zožala úspech

Dňa 5. novembra 2013 riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, Viera Jančovičová slávnostne otvorila výstavu „Pohľady troch autoriek“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Historickej radnice v Modre. Prezentáciu výtvarných diel  a zaujímavý umelecký zážitok pripravili tri autorky obrazov, Jaroslava Wagnerová, Alena Polakovičová a Kvetoslava Turanská.  Samotná výstava bude pre verejnosť otvorená každý deň od 6. novembra do 15. novembra 2013 v čase od 13.00 do 16.00 h.

Jaroslava Wagnerová, jedna z troch vystavovateliek sa narodila v Uhorskom Brode. Svoju mladosť prežila v Prahe. Už od detstva ju bavilo kresliť a jej obrázky boli prezentované na detských výstavách. Intenzívnejšie sa maľovaniu začala venovať počas manželovej vojenskej služby. Z tohto obdobia do jej zbierky pribudli olejomaľby, akvarely i maľby uhlom. Keď prišli deti a manžel sa vrátil z vojenskej služby, čas na jej záľubu so štetcom sa krátil. Po presťahovaní do Pezinka sa maľbe venovala už len sporadicky. Na oslave 70. narodenín pani Wagnerová dostala od dcéry maliarsky stojan, olejové farby, plátno, čím sa splnil jej sen a mohla pokračovať v už dávno zabudnutej láske- v maľovaní. Jej zbierka obrazov sa od tej doby obohatila o 40 obrazov.

Druhá z výtvarných umelkýň, ktorej diela obohatili výstavu v Historickej radnici v Modre je naša rodáčka, modranka Alena Polakovičová. Malebné prostredie Malých Karpát bolo od detstva pre ňu inšpiráciou v rámci výtvarného prejavu, ktorý sa u nej prejavoval už v školskom veku. Popri právnickej kariére sa pre ňu maľovanie stalo časom oddychu, relaxu a zdrojom čerpania nových síl, pričom pohľad na estetiku, prírodu a hľadanie krásy vkladala ťahmi štetca do plátna. V Akadémii tretieho veku spoznávala nové výtvarné techniky, ktoré využila vo výtvarnom prejave. Doposiaľ sa venovala najmä kresbe vo viacerých kvetinových zátišiach, scenérie prírody zachytila na obrazoch acrylovou farbou ako aj figurálne kompozície. Olejovou technikou stvárnila viaceré portréty, kompozície reálnych objektov. Najnovšie práce namaľovala akvarelovou technikou a tušom. Už teraz sa tešíme na nové výtvarné diela Aleny Polakovičovej.

Kvetoslava Turanská z Pezinka má k maľovaniu, tak ako ostatné autorky, blízky vzťah už od detstva.  Jej hektický spôsob života jej však nedoprial čas sa svojej záľube venovať. Po odchode do invalidného dôchodku sa na podnet svojich dcér vrátila k maľovaniu, ktoré ju napĺňa. Štúdium na Akadémii tretieho veku a prírodné krásy Pezinka jej dáva nemalé množstvo podnetov a inšpirácií v tvorbe.

Je mi ľúto, že som sa nemohla zúčastniť vernisáže výstavy v priestoroch Historickej radnice v Modre. Je pre mňa radosťou, že na pôde mesta, môžeme privítať výtvarné umelkyne z Modry i z Pezinka a poskytnúť širokej verejnosti zaujímavý umelecký zážitok. Teším sa našej spolupráci a dúfam, že bude ešte mnoho príležitostí zrealizovať podobné podujatia podporujúce umelcov nášho regiónu a ich tvorbu – primátorka mesta Modry, Hana Hlubocká.

Tlačová správa: Mestský úrad, Modra (neprešlo jazykovou úpravou).

What do you think?

Trnkový sirup

Vox Aurumque