Príhovor a vyhlásenie výsledkov zástupcom primátorky, Michalom Petríkom