Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Modra

Mesto Modra uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Peter Majtán, Ing., 63r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
 2. Jaroslav Matovič, JUDr., 44r., vedúci referátu VO, koalícia Sme rodina-Boris Kollár, Nova
 3. Juraj Petrakovič, Mgr., 49r., primátor mesta, nezávislý kandidát
 4. Artúr Soldán, JUDr., 41r., prednosta obecného úradu, Smer-sociálna demokracia

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Modre

Mesto Modra uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Ján Bača, Ing., 34r., bankový pracovník, nezávislý kandidát
 2. Andrej Bojko, 40r., finančný poradca, Národná koalícia
 3. Ivan Bojkovský, Mgr., 61 r., dôchodca, Smer -sociálna demokracia
 4. Juraj Brandobur, 25r., analytik, Spolu -občianska demokracia
 5. Ivan Čistý, 44r., vinohradník -SHR, Smer -sociálna demokracia
 6. Ján Chalabala, 54r., robotník, Komunistická strana Slovenska
 7. Peter Jakabovič, 43r., záhradný architekt, nezávislý kandidát
 8. Viera Jančovičová, PhDr., 60r., riaditeľka múzea, nezávislá kandidátka
 9. Ján Jašek, Ing., 45r., ekonóm -informatik, nezávislý kandidát
 10. Michal Kintler, Mgr., 45r., regionálny riaditeľ prevádzky, koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 11. Naďa Kovárová, PhDr., 41r. učiteľka základnej školy, nezávislá kandidátka
 12. Andrea Kukumbergová, Bc., 46r., učiteľka MŠ, nezávislá kandidátka
 13. Jakub Liška, Mgr. art., MRes, 34r., manažér, nezávislý kandidát
 14. Peter Macháček, 42r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
 15. Peter Majtán, Ing., 63r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
 16. Jaroslav Matovič, JUDr., 44r., vedúci referátu VO, koalícia Sme rodina -Boris Kollár, Nova
 17. Martin Mlýnek, Ing., 37r., podnikateľ, Občianska konzervatívna strana
 18. Miroslav Ochaba, 44r., prezident HO Slovan Modra, koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 19. Juraj Petrakovič, Mgr., 49r., primátor mesta, nezávislý kandidát
 20. Artúr Soldán, JUDr., 41r., prednosta obecného úradu, Smer-sociálna demokracia
 21. Ján Zigo, Ing., 50r., elektrotechnik, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 10 poslancov.

Volebný obvod č. 2

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Martin Áč, 24r., podnikateľ, Spolu – občianska demokracia
 2. Dominik Bučurič, JUDr., 33r., právnik, nezávislý kandidát
 3. Marián Gavorník, Ing., 44r., zástupca primátora, nezávislý kandidát
 4. Ján Juran, JUDr., 62r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 5. Anton Moroz, Ing., 43r., IT špecialista, koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 6. Roman Oravec, 24r., konateľ, koalícia Sme rodina – Boris Kollár, Nova
 7. Božena Uherčíková, 63r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
 8. Igor Zelník, JUDr., 59r., vedúci ÚSČ, Doma dobre

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.