in

Vox Aurumque

Evanjelický cirkevný zbor v Modre Vás pozýva na koncert cirkevnej evanjelickej hudby spišských autorov 17.storočia,  v podaní vokálneho súboru Vox Aurumque  pod vedením umeleckého šéfa Hany Borbeli. Koncert sa uskutoční 17. novembra 2013 o 17:00 hod v nemeckom evanjelickom kostole.

Vox_Aurumque_small

Originalitu spišských autorov či diela s veľkou duchovnou hĺbkou predstavujúce rôznorodosť vplyvov ponúka do povedomia projekt prezentácie duchovnej hudobnej tvorby zo Spiša zo 17.storočia s názvom „MUSICA SCEPUSII-THESAURUS NOSTER“, ktorý realizuje vokálny šéf Mgr. art. Hana Borbeli.

Vstupné je dobrovoľné. Bližšie informácie o koncerte i o samotnom projekte nájdete v pozvánke. Tešíme sa na Vás!

What do you think?

Vernisáž výstavy „Pohľady troch autoriek“ v modranskej radnici zožala úspech

Modrania zahviezdili v Bratislave pomníkom Martina Rázusa