in

Výsledky komunálnych volieb v Modre

Mesto Modra

Mesto ModraPrinášame Vám oficiálne výsledky komunálnych volieb 2010, pre mesto Modra. Na najbližšie obdobie „štyroch“ rokov si obyvatelia mesta pre prenesený výkon moci v podobe primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, zvolili nasledovných zástupcov.

Primátor/ka mesta:
Hana HLUBOCKÁ, Ing.arch., Puškinova č. 9, 48 r., architekt, NEKA

Poslanci MsZ pre volebný obvod č.1:

 1. Ján Zigo, Ing., Trnavská č. 14, 42r., elektrotechnik, NEKA
 2. Michal Petrík, Súkenicka č. 19, 27r., živnostník, NEKA
 3. Artur Soldán, JUDr., Fraňa Kráľa č. 5, 33r., právnik, SMER
 4. Jakub Liška, Mgr. Art., Štefánikova č. 66, 25r., dizajnér, NEKA
 5. Juraj Petrakovič, Mgr., Vajanského č. 64, 41r., ekológ, NEKA
 6. Marta Dugovičová, Kalinčiakova č. 37, 54r., učiteľka, SDKÚ-DS
 7. Viera Jančovičová, PhDr., Kuzmányho č. 19, 52r., riaditeľka múzea, NEKA
 8. Branislav Manák, Kalinčiakova č. 21, 35r., výt. a kult. pracovník, NEKA
 9. Ján Jašek, Ing., Kuzmányho č. 5, 37r., ekonóm – informatik, NEKA
 10. Svätozár Gábriš, Dukelská č. 33, 60r., správca ŠH, NEKA

Poslanci MsZ pre volebný obvod č.2:

 1. Hana Hlubocká, Ing. arch., Puškinova č. 9, 48r., architekt, NEKA
 2. Marián Gavorník, Ing., Pod vinicami č. 31, 36r., ekonóm, NEKA
 3. Dominik Bučurič, JUDr., Partizánska č. 24, 25r., advok. koncipient, NEKA
 4. Juraj Peržo, Mgr., Harmónia č. 3210, 54r., stredošk. pedagóg, NEKA

Prílohy (kompletný sumár výsledkov):

Zdroj: Štatistický úrad SR

What do you think?

Furmanská krčma po požiari

Zhorela Furmanská krčma