in

Vyučovacia hodina dejepisu v archíve

Štátny archív – pobočka Modra

Štátny archív – pobočka ModraO tom, že učiť sa nemusíme len za školskými lavicami sa presvedčili piataci zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Modre. Dňa 17.12.2010 a 14.1.2011 prežili vyučovacie hodiny dejepisu v Okresnom archíve na Dolnej ulici, ktorý je pobočkou Štátneho archívu.

Prostredníctvom pútavého rozprávania pani Novákovej, pracovníčky archívu, sa mali možnosť oboznámiť s funkciou tejto inštitúcie. Mimoriadny záujem u detí vzbudilo praktické štúdium starých školských dokumentov. Nahliadli do viac ako osemdesiat rokov starých triednych kníh, klasifikačných záznamov, záznamov školských inšpekcií, architektonických plánov tried, rozvrhov hodín, ospravedlneniek a pod. Vysvedčenia, ktoré horlivo porovnávali s tými svojimi, pútali najväčšiu pozornosť žiakov.

Srdečná vďaka pracovníkom archívu za možnosť priblížiť žiakom históriu aj iným spôsobom. Takáto forma vyučovania sa piatakom natoľko zapáčila, že už teraz premýšľajú, kde by sme mohli stráviť ďalšiu hodinu dejepisu.

Základná škola Ľudovíta Štúra

What do you think?

Hrad Červený Kameň pri západe slnka

Hrad Červený Kameň

Modra vo filme