in

Z histórie – Horná Brána v Modre

Chceli by sme Vám predstaviť pravidelný cyklus zaoberajúci sa históriou miest, pamiatok a monumentov nášho kraja. V nich sa budeme snažiť opísať čo to z histórie, ale aj súčasnosti nášho / vášho mesta, okresu. Okrem popisu nebudú chýbať ani historické kresby (rytiny), či fotografie.

Svoju prvú zastávku urobíme v malebnom vinohradníckom mestečku, v Modre.

Horná brána
Azda najznámejší historický symbol mesta. Budovu začali pravdepodobne stavať v roku 1610 a práce na nej sa datujú do roku 1647. Keď sa v roku 1607 stala Modra vďaka Rudolfovi II. slobodným kráľovským mestom, jednou z povinností bolo vybudovať sídelné opevnenie. Mestské opevnenie ohraničilo väčšiu časť vtedy existujúceho mesta, sústredenú v okolí križovatky Uhorskej (Štúrovej) a Pezinskej cesty (Dukelská ulica), kde boli sústredené najdôležitejšie mestské stavby.

V minulosti jej brány otvárali za prítomnosti mestského kapitána pri východe slnka a zatvárali ich pri jeho západe. Ak niekto meškal, musel prespať na predmestí. Pôvodné opevnenie malo tri mestské brány – Pezinskú, Dolnú a Hornú. No v roku 1874 zbúrali najskôr Pezinskú a o osem rokov neskôr Dolnú bránu. Zachovala sa len jedna z brán, a to Horná, ktorá je teraz dominantou historického centra Modry a v neposlednom rade aj najznámejším symbolom Modry. Mestské opevnenie, ktorého súčasťou je aj Horná brána, predstavuje tvarovo a funkčne vyspelý príklad renesančného bastiónového opevnenia, ktoré sa z dosť veľkej časti zachovalo dodnes.

V súčasnosti sa tu nachádza stála výstava Slovenského národného múzea pod názvom Živé remeslo hrnčiarske. Na dvoch podlažiach predstavuje prierez tradíciou keramického remesla od pôvodnej hrnčiarskej tvorby, cez maľovanú keramiku až po ukážky figurálnej plastiky prostredníctvom diel najznámejších a najoriginálnejších keramických majstrov. Expozícia je sprístupnená každoročne od začiatku roka do septembra, kedy ju na pár mesiacov nahradí dočasná výstava s tematikou, ktorá vzíde z festivalu Slávnosti hliny. (Texty a fotografie spracoval: Branislav Macháč)

Ak máte Vy, alebo Vaši známi nejaký zaujímavý príbeh spájajúci sa s touto stavbou, napíšte nám o ňom a podeľte sa tak o svoje spomienky s našimi čitateľmi (modranet@mail.t-com.sk).

What do you think?

-1 Points
Upvote Downvote

Tri dni do otvorenia cesty vo Vinosadoch

Pezinok bude mať Terminál integrovanej dopravy