in

Z histórie – Mestská veža v Modre

Stavba, ktorú azda každý z nás dobre pozná. A to nielen miestny obyvateľ, či návštevník Modry, ale i cestovateľ prechádzajúci Modrou autom, alebo len autobusom. Hrdo sa totiž týči poniže námestia.

Mestská veža sa začala stavať v r. 1574, pred kaplnkou sv. Barbory ako strážna veža, v jadre historickej zóny. Táto stavba je úzko spätá s modranským richtárom a mešťanostom Martinom Šreiberom.

Pôvodne bola postavená ako samostatne stojaca stavba. Až neskôr sa stala súčasťou kostola sv. Štefana.  Mestská veža bola vždy dominantným architektonický skvostom slobodného kráľovského mesta Modra. Spĺňala taktiež iné dôležité funkcie, ako napríklad pozorovateľňa a strážny bod v čase tureckého a vojenského obliehania. Stráž vykonávaná mušketiermi, v prípade nebezpečia dávala bubnami signál o blížiacej sa hrozbe. Taktiež sa z veže oznamovali požiare a iné živelné pohromy. Nemôžeme zabudnúť ani na mestské hodiny, ktoré doteraz informujú občanov o aktuálnom čase.

Priestor pred Mestskou vežou býval už v minulosti hlavným zhromaždiskom občanov mesta pri rôznych životných udalostiach. Táto tradícia sa zachovala dodnes. Ak sa podarí presadiť zástupcom samosprávneho kraja a taktiež mesta obchvat Modry a výluku ťažkej dopravy z centra mesta (viď protest), veríme že tento priestor čoskoro nadobudne druhý rozmer. Držme im teda päste. (Texty a fotografie spracoval: Branislav Macháč)

Ak máte Vy, alebo Vaši známi nejaký zaujímavý príbeh / historku viažucu sa k tejto stavbe, napíšte nám o nej a podeľte sa tak o svoje spomienky s našimi čitateľmi (modranet@mail.t-com.sk).

Fotogaléria:

What do you think?

Spomienkový večer na Vysockého

Pamiatka obetí