in

Za PET fľaše multifunkčné ihrisko

Základná škola Vajanského v Modre  v partnerstve so Základnou školou Ľ. Štúra a mestom Modra vyzýva všetkých, aby sa zapojili do súťaže výmeny PET fľaš za multifunkčné ihrisko v ich areály pod záštitou siete obchodov LIDL.

V záujme spoločnej myšlienky a jedného cieľa: „Vybudujme spoločne multifunkčné ihrisko pre deti v Modre“ zapojte všetkých členov rodiny a urobte dobrý čin, prispejte k tomu, aby smutný priestor našich základných škôl ožil úsmevom a radosťou našich detí. Urobte aj vy málo preto, aby sme dostali šancu získať prvú cenu a to 80 000 eur.

Multifunkčné ihrisko je projekčne pripravené vďaka aktivite klubu AMAVET Impulz 944 v Modre a projektanta Ing. arch. Daniela Bartoša. Chýba nám už iba jediný krok získať finančné prostriedky na jeho realizáciu. Ihrisko je naplánované tak, aby si v ňom našli miesto všetky vekové kategórie a široká verejnosť. V súčasnosti  deti nemajú veľa možnosti na pohybové a športové aktivity, vynahrádzajú si to pri hre na počítači čo nie je najlepšie riešenie pre ich zdravý vývoj. Aj preto by sme radi vynaložili všetko úsilie k tomu, aby sa  nám podarilo športovo – oddychové ihrisko zrealizovať aj vďaka tejto súťaži.  Preto vyzývame každého kto myslí EKOlogicky  v duchu zdravého životného štýlu a rád tento odkaz odovzdá aj ďalším generáciám. Zapojte sa do súťaže a podporte zberom PETfliaš túto myšlienku pre zdravší a lepší život svojich detí.

lidl_plagat1

Zber nepoškodených a nepokrčených fliaš bude prebiehať priamo v obchodoch LIDL cez automaty na PETfľaše, ktoré vám vydajú doklad o ich prijatí. Započítavajú sa iba doklady s  platným dátumom v čase trvania súťaže od 17.2. – 16.3.2014. Na dokladoch nesmú byť  uvedené iné (sklené ) fľaše ako PET. Mesto Modra pre zvýšenie šance na úspech oslovilo k spolupráci Materské škôlky, Stredné školy a všetky organizácie a subjekty v meste cez túto výzvu.

Vašou úlohou je jediné. Zbierať PET fľaše, odovzdať ich v sieti obchodov LIDL a platný doklad odovzdať priamo v predajni alebo zaniesť na niektoré zo zberných miest v rámci mesta Modra (Kancelária prvého kontaktu mesta Modra, Štúrova 59, MŠ na ul. SNP, MŠ Kalinčiakova, MŠ Partizánska, MŠ Sládkovičova, Pedagogická a kultúrna akadémia, Gymnázium Karola Štúra, Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska Modra, LIDL Modra pri pokladni). Za multifunkčný areál sa v súťaži zaregistruje Základná škola Vajanského v Modre, ktorá bude nositeľkou tejto súťaže. Naším heslom je spojenie síl v prospech športovo – oddychového ihriská určeného pre všetky vekové kategórie a rodiny s deťmi. Prioritne bude slúžiť žiakom obidvoch základných škôl, ktorým chýba ihrisko v rámci študijných osnov a telovýchovy.

What do you think?

Národný týždeň manželstva

Tohtoročné Fašiangy v Modre opäť v znamení kulinárskej súťaže Modranská kapustnica