in

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl

Prinášame Vám informácie o tom, kedy a kde zapísať dieťa do prvého ročníka základnej školy.

Príďte na Deň otvorených dverí

O tom, ako sa pracuje na danej škole, aké je jej prostredie, triedy a pedagógovia sa môžu rodičia prísť informovať počas Dní otvorených dverí. So Základnou školou Ľ. Štúra na Komenského 1/A sa môžete zoznámiť už 27. 1. 2015 od 9.00 hod. do 18.00 hod. a navštíviť Základnú školu Vajanského 93 je možné 5. 2. 2015 od 9.00 hod. do 18.00 hod.

Zápis do prvého ročníka je v SR povinnosťou     

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v SR má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo bez ohľadu na to, kde žije. Ak má zákonný zástupca na území SR prechodný pobyt, taktiež musí oznámiť spádovej škole, že jeho dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie k zápisu dieťaťa do základnej školy hľadajte na web stránkach škôl: https://zslsmo.edupage.org/ a http://www.zsvajanskehomodra.sk/.

What do you think?

Pridaj komentár

GIPHY App Key not set. Please check settings

Súťaž vo vytápaní slaniny a výrobe oškvarkov

Malokarpatský festival vedy a techniky