in

Zápisnice z valných zhromaždení

Mesto Modra začalo na svojej oficiálnej stránke zverejňovať zápisnice z valných zhromaždení „svojich sro-čiek“. Ich znenia nájdete na dole uvedenom linku:

Ide o zápisnice zo zhromaždení, konajúcich sa v tomto roku (2013).

What do you think?

Alternatíva v Drevone 2013

BSK spúšťa projekt na pomoc škôlkam