in

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Modre vo volebom roku 2014

Mestská volebná komisia v Modre podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Robert Beňo, Mgr., 52 r., podnikateľ, Modra, Harmónia súp. č. 3182, PRIAMA DEMOKRACIA
 2. Rebecca Deák Justh, Ing., 58 r., ekonómka, Modra, Piesok súp. č. 4063, nezávislá kandidátka
 3. Hana Hlubocká, Ing. arch., 52 r., inžinierka architektka, Modra, Puškinova 1216/9, nezávislá kandidátka
 4. Ján Jašek, Ing., 41 r., ekonóm – informatik, Modra, Kuzmányho 1368/5, nezávislý kandidát
 5. Peter Majtán, Ing., 59 r., stavebný technik, Modra, SNP 1450/23, nezávislý kandidát
 6. Juraj Peržo, Mgr., 58 r., živnostník, Modra, Harmónia súp. č. 3210, nezávislý kandidát
 7. Juraj Petrakovič, Mgr., 45 r., ekológ, Modra, Vajanského 2114/64, nezávislý kandidát
 8. Artúr Soldán, JUDr., 37 r., právnik, Modra, Fraňa Kráľa 1463/5, SMER – sociálna demokracia

Mestská volebná komisia v Modre podľa l8 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala vo volebnom obvode č. I. týchto kandidátov:

 1. Ivan Bojkovský, Mgr., 57 r., učiteľ, Modra, Dukelská 12, SMER – SD
 2. Jozef Brtáň, 58 r., vodič – skladník, Modra, Hrnčiarska 8, KSS
 3. Ivan Čistý, 40 r., samostatne hospodáriaci roľník, Modra, Bernolákova 14, SMER – SD
 4. Marta Dugovičová, 58 r., invalidná dôchodkyňa, Modra, Kalinčiakova 37, SDKÚ – DS
 5. Viera Jančovičová, PhDr., 56 r., riaditeľka múzea, Modra, Kuzmányho 19, nezávislá kandidátka
 6. Ján Jašek, Ing., 41 r., ekonóm – informatik, Modra, Kuzmányho 5, nezávislý kandidát
 7. Filip Juran, 30 r., živnostník, Modra, Moyzesova 19, SMER – SD
 8. Peter Juran, Mgr., 31 r., živnostník, Modra, SNP 19, nezávislý kandidát
 9. Richard Jurkovič, 31 r., telekomunikačný poradca, Modra, Zochova 54, SMER – SD
 10. Peter Kintler, 48 r., živnostník, Modra, Dukelská 7, SMER – SD
 11. Viera Kišoňová, 60 r., ekonómka, Modra, Vajanského 63, nezávislá kandidátka
 12. Andrea Kukumbergová, Bc., 42 r., učiteľka MŠ, Modra, Kellenbergerova 3, nezávislá kandidátka
 13. Jakub Liška, Mgr. art., MRes, 29 r., dizajnér – keramik, Modra, Štefánikova 66, nezávislý kandidát
 14. Katarína Machatová, 59 r., ekonómka, Modra, Štúrova 101, nezávislá kandidátka
 15. Peter Majtán, Ing., 59 r., stavebný technik, Modra, SNP 23, nezávislý kandidát
 16. Branislav Manák, 39 r., výtvarník – učiteľ, Modra, Kalinčiakova 2, nezávislý kandidát
 17. Pavol Minárik, Mgr., 29 r., filozof, Modra, Zochova 17, SMER – SD
 18. Adriana Nagyová, Ing., 39 r., ekonómka, Modra, Sokolská 23, nezávislá kandidátka
 19. Róbert Odler, JUDr., PhD., 46 r., vysokoškolský učiteľ, Modra, Dukelská 39, nezávislý kandidát
 20. Miroslav Ochaba, 40 r., vedúci skladu, Modra, Komenského 2, nezávislý kandidát
 21. Juraj Peržo, Mgr., 58 r., živnostník, Modra, Harmónia, súp. č. 3210, nezávislý kandidát
 22. Svetoslav Peško, 53 r., SZČO, Modra, SNP 20, nezávislý kandidát
 23. Eduard Petrakovič, 63 r., ekonóm, Modra, Sokolská 17, SMER – SD
 24. Juraj Petrakovič, Mgr., 45 r., ekológ, Modra, Vajanského 64, nezávislý kandidát
 25. Michal Petrík, 31 r., živnostník, Modra, Súkenícka 19, nezávislý kandidát
 26. Milan Podhradský, Bc., 53 r., výsluhový dôchodca, Modra, SNP 16, SDKÚ – DS
 27. Vladimír Puškáč, Ing., 32 r., poľnohospodársky inžinier, Modra, Družstevná 9, SMER – SD
 28. Renáta Rusnáková, Mgr., 40 r., slobodná umelkyňa, Modra, Lúčna 20, nezávislá kandidátka
 29. Helena Slováková, 61 r., dôchodkyňa, Modra, Štefánikova 3, nezávislá kandidátka
 30. Artúr Soldán, JUDr., 37 r., právnik, Modra, Fraňa Kráľa 5, SMER – SD
 31. Rastislav Trajda, 38 r., živnostník, Modra, Družstevná 4, SMER – SD
 32. Ján Zigo, Ing., 46 r., elektrotechnik, Modra, Trnavská 14, nezávislý kandidát

Mestská volebná komisia v Modre podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala vo volebnom obvode č. II. týchto kandidátov:

 1. Robert Beňo, Mgr., 52 r., podnikateľ, Modra, Harmónia, súp. č. 3182, PD
 2. Dominik Bučurič, JUDr., 29 r., advokát, Modra, Partizánska 24, nezávislý kandidát
 3. Zuzana Černáková, 31 r., podnikateľka, Modra, Národná 22, SMER – SD
 4. Marian Gavorník, Ing., 40 r., ekonóm, Modra, Pod vinicami 31, nezávislý kandidát
 5. Peter Peniaška, 59 r., podnikateľ, Modra, Potočná 9, SMER – SD
 6. Igor Zelník, JUDr., 55 r., právnik, Modra, Národná 173, SMER – SD

What do you think?

Víno a Jazz – putovanie po modranských pivniciach plných skvelého Jazzu a vína

Stretnutie rytierskeho rádu vína OEVE v Modre