in

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku vo volebom roku 2014

Mestská volebná komisia v Pezinku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Milan Grell, PhDr., 49 r., manažér, Pezinok, Štúrova 57, nezávislý kandidát
 2. Pavol Jánošík, Ing., 47 r., podnikateľ, Pezinok, Kučišdorfská dolina 4, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 3. Oliver Solga, Mgr., 60 r., historik umenia, Pezinok, M. R. Štefánika 24, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA

Mestská volebná komisia v Pezinku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku zaregistrovala týchto kandidátov:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1 (do obvodu patria volebné okrsky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6; vo volebnom okrsku sa volí 7 poslancov)

 1. Rastislav Blaško, PhDr., 43 r., novinár, Pezinok, Hroznová 4838/19, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA  SLOVENSKA
 2. Richard Demovič, MUDr. PhD. MPH., 54 r., lekár, Pezinok, M.R.Štefánika 3, SMER – sociálna demokracia
 3. Juraj Hanulík, 21 r., študent, Pezinok, Záhradná 15, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 4. Zlatica Herdová, Ing. PhD., 57 r., živnostníčka, Pezinok, Bratislavská 205/10, nezávislý kandidát
 5. Igor Hianik, Ing. arch., 30 r., architekt-urbanista, Pezinok, Záhradná 5, nezávislý kandidát
 6. Ľuboš Hidaši, 43 r., SZČO, Pezinok, Dobšinského 3, nezávislý kandidát
 7. Peter Hyross, PhDr., 54 r., riaditeľ múzea, Pezinok, Silvánová 10, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 8. Alexander Kliment, JUDr. PhD., 44 r., riaditeľ súkromnej spoločnosti, Pezinok, Mladoboleslavská 14, nezávislý kandidát
 9. Vladimír Neumann, 50 r., odborný technik, Pezinok, Mýtna 1, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
 10. Emanuel Noga, Ing., 52 r., živnostník, Pezinok, Za koníčkom 1/A, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Ivan Norocký, Ing., 32 r., správca nadácie, Pezinok, Záhradná 32, SMER – sociálna demokracia
 12. Juraj Pátek, Ing., 54 r., ekonóm, Pezinok, Trnavská 22, nezávislý kandidát
 13. Marián Pátek, MUDr., MPH., 53 r., lekár, Pezinok, Silvánová 27, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 14. Michal Peniak, Mgr., 34 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Šenkvická cesta 10/A, nezávislý kandidát
 15. Adam Solga, Mgr. et Mgr., 31 r., novinár, Pezinok, M.R.Štefánika 24, nezávislý kandidát
 16. Oliver Solga, Mgr., 60 r., historik umenia, Pezinok, M. R. Štefánika 24, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 17. Marián Šipoš, Ing., 43 r., stavebný inžinier, Pezinok, SNP 17, nezávislý kandidát
 18. Kvetoslava Štrbová, Mgr., 49 r., živnostníčka, Pezinok, Moyzesova 8, nezávislý kandidát
 19. Peter Wittgrúber, 40 r., odborný pracovník, Pezinok, Za hradbami 1, SMER – sociálna demokracia

VOLEBNÝ OBVOD č. 2 (do obvodu patrí volebný okrsok č. 7; vo volebnom okrsku sa volia 2 poslanci)

 1. Ľubomír Čech, 61 r., živnostník, Pezinok, Cajlanská 206, nezávislý kandidát
 2. Pavol Jánošík, 47 r., podnikateľ, Pezinok, Kučišdorfská dolina 4, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 3. Roman Mács, JUDr., 43 r., podnikateľ, Pezinok, Banícka 9, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 4. Peter Petrina, JUDr., 54 r., právnik, Pezinok, Záhumenice 4, SMER – sociálna demokracia
 5. Jozef Pikna, 45 r., SZČO, Pezinok, Dona Sandtnera 1, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 6. Milan Šimovič, Ing., 68 r., stavebný inžinier, Pezinok, Za koníčkom 7, Kresťanskodemokratické hnutie
 7. Viktória Tahotná, 54 r., živnostníčka, Pezinok, Cajlanská 89, nezávislý kandidát
 8. Milan Vencel, 45 r., konateľ, Pezinok, Banícka 45, nezávislý kandidát

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 (do obvodu patria volebné okrsky č. 8, 9, 10, 11, 12; vo volebnom okrsku sa volí 7 poslancov)

 1. Pavel Alexy, prof. Ing. PhD., 53 r., univerzitný profesor, Pezinok, Svätoplukova 17, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 2. Miloš Andel, Ing., 53 r., ekonomický manažér, Pezinok, Muškátová 28, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 3. Dušan Baďura, Mgr., 28 r., živnostník, Pezinok, Trnavská 71, SMER – sociálna demokracia
 4. René Bílik, prof. PaedDr. CSc., 54 r., vysokoškolský učiteľ, Pezinok, Svätoplukova 18, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 5. Ján Bubeník, JUDr., 58 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Svätoplukova 26, SMER – sociálna demokracia
 6. Milan Čech, Dipl. Ing., 40 r., manažér logistiky, Pezinok, Kupeckého 81, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 7. Milan Grell, PhDr., 49 r., manažér, Pezinok, Štúrova 57, nezávislý kandidát
 8. Gabriel Guštafík, 58 r., dôchodca, Pezinok, Svätoplukova 27, nezávislý kandidát
 9. August Hájik, RNDr., 68 r., banský geológ, Pezinok, Kutuzovova 1, Kresťanskodemokratické hnutie
 10. Katarína Hlavandová, Mgr., 27 r., denná doktorandka, Pezinok, Majakovského 13, nezávislý kandidát
 11. Peter Jedinák, JUDr.,  43 r., konateľ, Pezinok, Svätoplukova 2, nezávislý kandidát
 12. Vladimír Kočí, Mgr., 35 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Muškátová 12, nezávislý kandidát
 13. Miroslav Král, RNDr., CSc., 60 r., geológ, Pezinok, Bernolákova 5678/82 A, Strana zelených
 14. Peter Kramár, 39 r., podnikateľ, Pezinok, Muškátová 28, SMER – sociálna demokracia
 15. Elena Matuská, PaedDr., 64 r., dôchodkyňa, Pezinok, Kupeckého 72, nezávislý kandidát
 16. Božena Mizerová, Mgr., 60 r., odborná pracovníčka, Pezinok, Cajlanská 33, nezávislý kandidát
 17. Andrej Nosko, Bc., 24 r., manažér, Pezinok, Svätoplukova 26, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA

VOLEBNÝ OBVOD č. 4 (do obvodu patria volebné okrsky č. 13, 14, 15, 16, 17; vo volebnom okrsku sa volí 7 poslancov)

 1. Vladislav Berkovič, 46 r., manažér, Pezinok, Bystrická 32, Strana moderného Slovenska
 2. Ján Čech, Ing., 63 r., ekonóm, Pezinok, Obrancov mieru 20, nezávislý kandidát
 3. Martin Dulaj, Mgr., 38 r., učiteľ, Pezinok, Slnečná 13, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. František Féder, 60 r., vedúci prevádzky, Pezinok, Farská 7, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 5. Daniel Federl, 36 r., živnostník, tréner, Pezinok, Kuzmányho 13/a, nezávislý kandidát
 6. Jozef Chynoranský, Ing., 52 r., technický manažér, Pezinok, Na bielenisku 32, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 7. Elena Jurčíková, Mgr., 59 r., riaditeľka SOŠ, Pezinok, Bernolákova 46, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 8. Peter Kadlec, Ing., 35 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Ľ. Rajtera 35, SMER – sociálna demokracia
 9. Roland Koncz, 42 r., manažér, Pezinok, Bystrická 20, MOST – HÍD
 10. Pavol Lukačovič, Ing., 40 r., projektový manažér, Pezinok, Bystrická 18, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 11. Ján Matuský, Ing., 61 r., podnikateľ, Pezinok, Kupeckého 72, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 12. Jozef Mikláš, Mgr., 35 r., PR manažér, Pezinok, Bystrická 16, nezávislý kandidát
 13. Tomáš Minarský, Mgr., 38 r., poisťovníctvo, Pezinok, Gorkého 12, Slovenská národná strana
 14. Tomáš Pitoňák, Mgr., 43 r., konateľ spoločnosti, Pezinok, Za koníčkom 5, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 15. Justín Sedlák, JUDr., 59 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Tolstého 11, SMER – sociálna demokracia
 16. Michal Skovajsa, 30 r., stavebný robotník, Pezinok, Kuzmányho 1, Kresťanskodemokratické hnutie
 17. Eduard Stach, 52 r., konštruktér, Pezinok, Komenského 16, nezávislý kandidát
 18. Martina Ševčíková, Ing., 38 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Bystrická 3, SMER – sociálna demokracia
 19. Marek Trubač, Ing., 40 r., PR manažér, Pezinok, E. Suchoňa 46, SMER – sociálna demokracia
 20. Ján Tyko, Mgr., 29 r., asistent poslanca NR SR, Pezinok, Bernolákova 43, nezávislý kandidát
 21. Elena Žárska, prof. Ing. CSc., 59 r., vysokoškolská učiteľka, Pezinok, Majakovského 3, nezávislý kandidát

VOLEBNÝ OBVOD č. 5 (do obvodu patrí volebný okrsok č. 18 vo volebnom okrsku sa volia 2 poslanci)

 1. Iveta Bulavová, Mgr., 46 r., učiteľka, Pezinok, Cintorínska 9, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Martin Stanko, 20 r., podnikateľ, Pezinok, Myslenická 156, nezávislý kandidát
 3. Michal Svátek, Ing. PhD., 34 r., regionálny riaditeľ, Pezinok, Myslenická 105, nezávislý kandidát
 4. Drahomír Šmahovský, 55 r., špeditér, Pezinok, Štúrova 30, nezávislý kandidát
 5. Roman Šmahovský, Mgr., 50 r., konateľ OZ, Pezinok, Štúrova 32, nezávislý kandidát
 6. Katarína Valenteová, Ing. PhD., 45 r., vysokoškolská pedagogička, Pezinok, D. Virgoviča 24, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA

What do you think?

Mesto Modra

Pozvánka na 44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Modry

Nová publikácia o mestskom opevnení