Výmenná „lyžica“ na rameno bágra

Stav k 18.08.2012